Herregårdsvœngernes Antennelaug

Forside Kanaler Internet IP-Telefoni Abonnement Fejl Kontakt Referater m.m. Info fra YouSee Digital TV

Priser
Pakkevalg
Vedtægter
Forsyningsområde
 

Priser


Programpriser


For 2017 blev disse priser vedtaget på generalforsamlingen:

Forventet total opkrævning for 2017.
 
Grundpakke  Mellempakke  Fuldpakke 
1950,00 4225,00 5525,00

Opkrævningen af programprisen dækker perioden 1. april - 31. marts

Medlemmerne opfordres til at tilmelde betalingen af kontingentet til Betalingsservice.
De oplysninger - der skal bruges – er:
BS.nr. 04349490
Deb. Gr. Nr. 00001
Kundenummer. (xxx) medlemsnummer

Priserne for næste år fastlægges på kommende generalforsamling i februar  måned.

Tilslutningsafgift 2017 priser   

Tilslutningsafgift   2000,00 kr. incl. moms for en normal tilslutning. Det vil sige op til 60 m. kabel fra stikdåsen til huset.
Prisen dækker kabel, 1 stik i huset og en tekniker til at tilslutte kablet.
Tilslutningsafgiften forudsætter at medlemmet selv sørger for nedgravning af kabel på egen grund. Ved ny tilslutning bedes henvendelse ske til formanden.

 Hvilende medlem 2017 priser

Det er muligt at få medlemskabet sat i bero i en periode, og det vil så koste 1000,00 kr. at blive tilsluttet igen.
De 1000,00 kr. kræver at der er et tilsluttet stik i huset.

Fra- og tilflytning (ejerbolig)

Ved fraflytning følger antennetilslutningen boligen og medregnes i refusionsopgørelsen. Ved tilflytning overtages bestående antennetilslutning fra tidligere ejer.

Evt. pakkeskift følger normal procedure.